Laatste nieuws

Water verversen december 2018

De plantmachine voor de tulpen is verhuisd van de schuur naar de kas. We hebben in de schuur nu meer werkruimte om de opgeplante tulpen tijdelijk neer te zetten. Na het planten worden de bakken met schoon regenwater gevuld en dit wordt na drie dagen vervangen door water met voeding. De wortels van de tulpen blijven nu wit, en functioneren beter, we hopen dat dit ook een betere kwaliteit bloemen tot gevolg zal hebben. Hiervoor is een installatie van Van Der Poel aangeschaft, uiteraard gaat het afvalwater ook door onze nieuwe waterzuivering voordat het geloosd wordt. 

Waterzuivering zomer 2018

Om te voldoen aan het lozingsbesluit hebben we in 2018 de Cleanlite waterzuiverings installatie van Hortimax aangeschaft. Dit apparaat breekt eventuele restantanten van gewasbeschermingsmiddelen in ons drain- en afvalwater af voordat het geloosd wordt.

Ledlampen voorjaar 2017

Zoals verwacht is dit seizoen de belichting met ledlampen op grotere schaal toegepast. De eerste vakken geplant in week 52 2016 en week 1 2017 met een oppervlakte van 1800 m2 zijn met de nieuwe lampen van Focus Led belicht. Deze vakken werden een week eerder geoogst dan de onbelichte en de kwaliteit was uitstekend, met name de kleur van het blad. Ook bloeide het gewas aanzienlijk uniformer en was het percentage uitval zeer laag.

Ledlampen voorjaar 2016

Voor de derde keer hebben we een proef met ledlampen boven de violieren hangen, de resultaten zijn evenals voorgaande jaren heel goed. Het grote verschil met de andere proeven is dat deze lampen aanzienlijk goedkoper zijn, het lijkt erop dat de toepassing in de praktijk nu niet lang meer op zich zal laten wachten.

Bezoek aan Engelse violieren kwekerijen en retail

Op 4 en 5 juni 2015 zijn we met een groep collega’s in Engeland geweest voor een bezoek aan Engelse violieren kwekerijen en retail.

Nieuw Logo

Sinds mei 2015 hangt het nieuwe logo op onze schuur.

logo_ophangen

Advertenties